ขอเชิญลงนามถวายพระพร

ทีมงานคุณภาพ

ยินดีต้อนรับ

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (อบต.สร้างแป้น)
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.สร้างแป้น